పదజాలం

ఆర్థిక వ్యవహారాలు» Finanzen

games images

der Geldautomat, en
ఎటిఎం

games images

das Konto, Konten
ఖాతా

games images

die Bank, en
బ్యాంకు

games images

der Geldschein, e
బిల్లు

games images

der Scheck, s
చెక్కు

games images

die Kasse, n
హోటల్ నుంచి బయటకు వెళ్లడం

games images

die Münze, n
నాణెం

games images

die Währung, en
ద్రవ్యం

games images

der Diamant, en
వజ్రము

games images

der Dollar, s
డాలర్

games images

die Spende, n
విరాళము

games images

der Euro, s
యూరో

games images

der Wechselkurs, e
మార్పిడి రేటు

games images

das Gold
బంగారము

games images

der Luxus
విలాసవంతము

games images

der Börsenkurs, e
బజారు ధర

games images

die Mitgliedschaft, en
సభ్యత్వము

games images

das Geld, er
డబ్బు

games images

das Prozent, e
శాతము

games images

das Sparschwein, e
పిగ్గీ బ్యాంకు

games images

das Preisschild, er
ధర సూచీ

games images

der Geldbeutel, -
జేబు సంచీ

games images

die Quittung, en
రసీదు

games images

die Börse, n
స్టాక్ ఎక్స్ చేంజ్

games images

der Handel
వాణిజ్యము

games images

der Schatz, “e
నిధి

games images

das Portemonnaie, s
పనిముట్ల సంచి

games images

der Reichtum, “er
సంపద