పదజాలం

విద్య» Bildung

games images

die Archäologie
పురాతత్వ శాస్త్రం

games images

das Atom, e
అణువు

games images

die Tafel, n
బోర్డు

games images

die Berechnung, en
లెక్కింపు

games images

der Taschenrechner, -
గణన యంత్రము

games images

die Urkunde, n
ధృవీకరణ పత్రం

games images

die Kreide
సుద్ద

games images

die Klasse, n
తరగతి

games images

der Zirkel, -
అయస్కాంత వృత్తము

games images

der Kompass, “e
ఆవరణ, చుట్టబడిన

games images

das Land, “er
దేశము

games images

der Kurs, e
కోర్సు

games images

das Diplom, e
అధికార పత్రము

games images

die Himmelsrichtung, en
దిశ

games images

die Bildung
విద్య

games images

der Filter, -
వడపోత

games images

die Formel, n
సూత్రము

games images

die Geographie
భూగోళ శాస్త్రము

games images

die Grammatik, en
వ్యాకరణము

games images

das Wissen
జ్ఞానము

games images

die Sprache, n
భాష

games images

der Unterricht
పాఠము

games images

die Bibliothek, en
గ్రంధాలయము

games images

die Literatur, en
సాహిత్యము

games images

die Mathematik
గణితము

games images

das Mikroskop, e
సూక్ష్మదర్శిని

games images

die Zahl, en
సంఖ్య

games images

die Nummer, n
సంఖ్య

games images

der Druck
ఒత్తిడి

games images

das Prisma, Prismen
రెండు చివరలు సమానంగా నున్న ఘనరూపము, ప్రిజము

games images

der Professor, en
ఆచార్యుడు

games images

die Pyramide, n
పిరమిడ్

games images

die Radioaktivität
ధార్మికత చర్య

games images

die Waage, n
పొలుసులు

games images

der Weltraum
అంతరిక్షము

games images

die Statistik, en
గణాంకాలు

games images

das Studium, Studien
అధ్యయనాలు

games images

die Silbe, n
అక్షరాంశము

games images

die Tabelle, n
పట్టిక; మేజా

games images

die Übersetzung, en
అనువాదము

games images

das Dreieck, e
త్రిభుజము

games images

der Umlaut, e
ఊమ్ లాయుట్

games images

die Universität, en
విశ్వవిద్యాలయము

games images

die Weltkarte, n
ప్రపంచ పటము