పదజాలం

తీరిక» Freizeit

games images

der Angler, -
జాలరి

games images

das Aquarium, Aquarien
ఆక్వేరియం

games images

das Badetuch, “er
స్నానపు తువాలు

games images

der Wasserball, “e
సముద్రతీరపు బంతి

games images

der Bauchtanz
బొడ్డు డ్యాన్స్

games images

das Bingo
పేకాట

games images

das Spielbrett, er
బోర్డు

games images

das Bowling
బౌలింగ్

games images

die Seilbahn, en
కేబుల్ కారు

games images

das Camping
శిబిరము వేయు

games images

der Gaskocher, -
శిబిరాలకు పొయ్యి

games images

die Kanutour, en
కానో విహారము

games images

das Kartenspiel, e
కార్డు ఆట

games images

der Karneval, e
సంబరాలు

games images

das Karussell, s
రంగులరాట్నం

games images

die Schnitzerei, en
చెక్కడము

games images

das Schachspiel, e
చదరంగము ఆట

games images

die Schachfigur, en
చదరంగము పావు

games images

der Kriminalroman, e
నేర నవల

games images

das Kreuzworträtsel, -
పదరంగము పజిల్

games images

der Würfel, -
ఘనాకార వస్తువు

games images

der Tanz, “e
నృత్యము

games images

das Dartspiel, e
బాణాలు

games images

der Liegestuhl, “e
విరామ కుర్చీ

games images

das Schlauchboot, e
అనుబంధించిన చిన్న పడవ

games images

die Diskothek, en
డిస్కోతెక్

games images

das Dominospiel, e
పిక్కలు

games images

die Stickerei, en
చేతి అల్లిక

games images

das Volksfest, e
సంత

games images

das Riesenrad, “er
ఫెర్రీస్ చక్రము

games images

das Fest, e
పండుగ

games images

das Feuerwerk, e
బాణసంచా

games images

das Spiel, e
ఆట

games images

das Golfspiel
పచ్చిక బయళ్లలో ఆడే ఆట

games images

das Halma
హాల్మా

games images

die Wanderung, en
వృద్ధి

games images

das Hobby, s
అలవాటు

games images

die Ferien, (Pl.)
సెలవులు

games images

die Reise, n
ప్రయాణము

games images

der König, e
రాజు

games images

die Freizeit
విరామ సమయము

games images

der Webstuhl, “e
సాలెమగ్గము

games images

das Tretboot, e
కాలితో త్రొక్కి నడుపు పడవ

games images

das Bilderbuch, “er
బొమ్మల పుస్తకము

games images

der Spielplatz, “e
ఆట మైదానము

games images

die Spielkarte, n
పేక ముక్క

games images

das Puzzle, s
చిక్కుముడి

games images

die Lektüre, n
పఠనం

games images

die Erholung
విశ్రామము

games images

das Restaurant, s
ఫలహారశాల

games images

das Schaukelpferd, e
దౌడుతీయు గుర్రం

games images

das Roulette
రౌలెట్

games images

die Wippe, n
ముందుకు వెనుకకు ఊగుట

games images

die Show, s
ప్రదర్శన

games images

das Skateboard, s
స్కేట్ బోర్డు

games images

der Skilift, e
స్కీ లిఫ్ట్

games images

der Kegel, -
స్కిటిల్ అను ఆట

games images

der Schlafsack, “e
నిద్రించు సంచీ

games images

der Zuschauer, -
ప్రేక్షకుడు

games images

die Geschichte, n
కథ

games images

das Schwimmbad, “er
ఈత కొలను

games images

die Schaukel, n
ఊయల

games images

der Tischfußball
మేజా ఫుట్ బాల్

games images

das Zelt, e
గుడారము

games images

der Tourismus
పర్యాటకము

games images

der Tourist, en
యాత్రికుడు

games images

das Spielzeug, e
ఆటబొమ్మ

games images

der Urlaub, e
శెలవురోజులు

games images

der Spaziergang, “e
నడక

games images

der Zoo, s
జంతుప్రదర్శన శాల