పదజాలం

జనసమ్మర్దము» Verkehr

games images

der Unfall, “e
ప్రమాదము

games images

die Schranke, n
అవరోధము

games images

das Fahrrad, “er
సైకిల్

games images

das Boot, e
పడవ

games images

der Bus, se
బస్సు

games images

die Bergbahn, en
కేబుల్ కారు

games images

das Auto, s
కారు

games images

der Campingwagen, -
నివాసానికి అనువైన మోటారు వాహనం

games images

die Kutsche, n
శిక్షకుడు,

games images

die Überfüllung
రద్దీ

games images

die Landstraße, n
దేశీయ రహదారి

games images

das Kreuzfahrtschiff, e
భారీ ఓడ

games images

die Kurve, n
వక్ర రేఖ

games images

die Sackgasse, n
దారి ముగింపు

games images

der Abflug, “e
వీడుట

games images

die Notbremse, n
అత్యవసర బ్రేక్

games images

die Einfahrt, en
ద్వారము

games images

die Rolltreppe, n
కదిలేమట్లు

games images

das Übergepäck
అదనపు సామాను

games images

die Ausfahrt, en
నిష్క్రమణ

games images

die Fähre, n
పడవ

games images

das Feuerwehrauto, s
అగ్నిమాపక ట్రక్

games images

der Flug, “e
విమానము

games images

der Waggon, s
సరుకు కారు

games images

das Benzin
వాయువు / పెట్రోల్

games images

die Handbremse, n
చేతి బ్రేకు

games images

der Hubschrauber, -
హెలికాప్టర్

games images

die Autobahn, en
మహా రహదారి

games images

das Hausboot, e
ఇంటిపడవ

games images

das Damenrad, “er
స్త్రీల సైకిల్

games images

die Linkskurve, n
ఎడమ మలుపు

games images

der Bahnübergang, “e
రెండు రహదారుల కలయిక చోటు

games images

die Lokomotive, n
సంచరించు వాహనము

games images

die Landkarte, n
పటము

games images

die U-Bahn, en
మహా నగరము

games images

das Moped, s
చిన్నమోటారు సైకిలు

games images

das Motorboot, e
మర పడవ

games images

das Motorrad, “er
మోటార్ సైకిల్

games images

der Motorradhelm, e
మోటార్ సైకిల్ హెల్మెట్

games images

die Motorradfahrerin, nen
మోటార్ సైకిలు నడుపు వ్యక్తి

games images

das Mountainbike, s
పర్వతారోహక బైక్

games images

die Passstraße, n
పర్వత మార్గము

games images

das Überholverbot, e
ప్రవేశానుమతి లేని మార్గము

games images

der Nichtraucher, -
ధూమపాన నిషేధిత

games images

die Einbahnstraße, n
ఒకే వైపు వెళ్ళు వీధి

games images

die Parkuhr, en
పార్కింగ్ మీటర్

games images

der Fahrgast, “e
ప్రయాణీకుడు

games images

der Passagierjet, s
ప్రయాణీకుల జెట్

games images

der Fußgänger, -
బాటసారి

games images

das Flugzeug, e
విమానము

games images

das Schlagloch, “er
గొయ్యి

games images

das Propellerflugzeug, e
పంఖాలు గల విమానము

games images

die Schiene, n
రైలు

games images

die Eisenbahnbrücke, n
రైల్వే వంతెన

games images

die Auffahrt, en
మెట్ల వరుస

games images

die Vorfahrt
కుడివైపు మార్గము

games images

die Straße, n
రహదారి

games images

der Kreisverkehr
చుట్టుతిరుగు మార్గము

games images

die Sitzreihe, n
సీట్ల వరుస

games images

der Roller, -
రెండు చక్రాల వాహనము

games images

der Motorroller, -
రెండు చక్రాల వాహనము

games images

der Wegweiser, -
పతాక స్థంభము

games images

der Schlitten, -
స్లెడ్

games images

der Motorschlitten, -
మంచు కదలిక

games images

die Geschwindigkeit, en
వేగము

games images

die Geschwindigkeitsbegrenzung
వేగ పరిమితి

games images

der Bahnhof, “e
స్టేషన్

games images

der Dampfer, -
స్టీమరు

games images

die Haltestelle, n
ఆపుట

games images

das Straßenschild, er
వీధి గురుతు

games images

der Kinderwagen, -
సంచరించు వ్యక్తి

games images

die U-Bahnstation, en
ఉప మార్గ స్టేషన్

games images

das Taxi, s
టాక్సీ

games images

der Fahrschein, e
టికెట్

games images

der Fahrplan, “e
కాలక్రమ పట్టిక

games images

das Gleis, e
మార్గము

games images

die Weiche, n
మార్గపు మీట

games images

der Traktor, en
పొలం దున్ను యంత్రము

games images

der Verkehr
సమ్మర్దము

games images

der Stau, s
అత్యంత సమ్మర్దము

games images

die Ampel, n
సమ్మర్దపు దీపము

games images

das Verkehrsschild, er
సమ్మర్దపు చిహ్నము

games images

der Zug, “e
రైలు

games images

die Zugfahrt, en
రైలు పరుగు

games images

die Straßenbahn, en
వీధులలో పట్టాలపై పరిగెడు ఓ విధమైన ప్రయాణ సాధనం

games images

der Transport, e
రవాణా

games images

das Dreirad, “er
మూడు చక్రములు గల బండి

games images

der Lastwagen, -
ఎక్కువ చక్రాల లారీ

games images

der Gegenverkehr
రెండు వైపులా సంచరించు మార్గము