పదజాలం

ప్యాకేజింగ్» Verpackung

games images

die Aluminiumfolie, n
అల్యూమినియపు మడత

games images

das Fass, “er
పీపా

games images

der Korb, “e
బుట్ట

games images

die Flasche, n
సీసా

games images

die Schachtel, n
పెట్టె

games images

die Pralinenschachtel, n
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

games images

die Pappe
మందమైన అట్ట

games images

der Inhalt, e
విషయము

games images

die Kiste, n
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

games images

der Briefumschlag, “e
కవరు

games images

der Knoten, -
ముడి

games images

die Metallkiste, n
లోహపు పెట్టె

games images

das Ölfass, “er
చమురు డ్రమ్

games images

die Verpackung, en
ప్యాకేజింగ్

games images

das Papier, e
కాగితము

games images

die Papiertüte, n
కాగితపు సంచీ

games images

das Plastik
ప్లాస్టిక్

games images

die Konservendose, n
డబ్బా/క్యాను

games images

die Tragetasche, n
టోట్ బ్యాగ్

games images

das Weinfass, “er
మద్యపు పీపా

games images

die Weinflasche, n
మద్యము సీసా

games images

die Holzkiste, n
చెక్క పెట్టె