పదజాలం

పర్యావరణము» Umwelt

games images

die Landwirtschaft
వ్యవసాయము

games images

die Luftverschmutzung
వాయు కాలుష్యము

games images

der Ameisenhaufen, -
చీమల పుట్ట

games images

der Kanal, “e
కాలువ

games images

die Küste, n
సముద్ర తీరము

games images

der Kontinent, e
ఖండము

games images

der Bach, “e
చిన్న సముద్ర పాయ

games images

der Staudamm, “e
ఆనకట్ట

games images

die Wüste, n
ఎడారి

games images

die Düne, n
ఇసుకమేట

games images

das Feld, er
క్షేత్రము

games images

der Wald, “er
అడవి

games images

der Gletscher, -
హిమానీనదము

games images

die Heide
బీడు భూమి

games images

die Insel, n
ద్వీపము

games images

der Dschungel
అడవి

games images

die Landschaft, en
ప్రకృతి దృశ్యం

games images

das Gebirge, -
పర్వతాలు

games images

der Naturpark, s
ప్రకృతి వనము

games images

der Gipfel, -
శిఖరము

games images

der Haufen, -
కుప్ప

games images

der Protestmarsch, “e
నిరసన ర్యాలీ

games images

das Recycling
రీసైక్లింగ్

games images

das Meer, e
సముద్రము

games images

der Rauch
పొగ

games images

der Weinberg, e
వైన్ యార్డ్

games images

der Vulkan, e
అగ్నిపర్వతము

games images

der Müll
వ్యర్థపదార్థము

games images

der Wasserpegel
నీటి మట్టము