కళలు - Arts


l'aplaudiment
ప్రశంస


l'art
కళ


la reverència
విల్లు


el pinzell
బ్రష్


el llibre per pintar
కలరింగ్ పుస్తకము


la balladora
నర్తకి


el dibuix
డ్రాయింగ్


la galeria
గ్యాలరీ


la vidriera
గాజు కిటికీ


el graffiti
గ్రాఫిటీ


l'artesania
హస్తకళ


el mosaic
మొజాయిక్


el mural
కుడ్య చిత్రము


el museu
వస్తు ప్రదర్శన శాల


la representació
పనితీరు


el dibuix
బొమ్మ


el poema
పద్యము


l'escultura
శిల్పము


la cançó
పాట


l'estàtua
ప్రతిమ


l'aquarel·la
నీటి రంగు