సామాను - Mobles


la butaca
చేతులకుర్చీ


el llit
పరుపు


la roba de llit
పరుపు సామగ్రి


la llibreria
పుస్తకములు ఉంచు అర


la catifa
తివాచీ


la cadira
కుర్చీ


la calaixera
సొరుగుల అర


el bressol
ఊయల


l'armari
అల్మరా


la cortina
తెర


la cortina
పరదా


l'escriptori
ఒక బల్ల


el ventilador
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


l'estoreta
చాప


el parc
ఆట కలము


el balancí
రాకింగ్ కుర్చీ


la caixa forta
భద్రమైన


el seient
సీటు


el prestatge
అర


la taula auxiliar
ప్రక్క మేజా


el sofà
సోఫా


el tamboret
మలము


la taula
మేజా బల్ల


el llum de taula
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


la paperera
చెత్తకాగితాల బుట్ట