తీరిక - Oci


el pescador
జాలరి


l'aquari
ఆక్వేరియం


la tovallola de bany
స్నానపు తువాలు


el water-polo
సముద్రతీరపు బంతి


la dansa del ventre
బొడ్డు డ్యాన్స్


el bingo
పేకాట


el tauler de joc
బోర్డు


les bitlles
బౌలింగ్


el telefèric
కేబుల్ కారు


el càmping
శిబిరము వేయు


el fogó de gas
శిబిరాలకు పొయ్యి


el viatge en canoa
కానో విహారము


el joc de cartes
కార్డు ఆట


el carnaval
సంబరాలు


els cavallets
రంగులరాట్నం


l'escultura
చెక్కడము


el joc d'escacs
చదరంగము ఆట


la peça d'escacs
చదరంగము పావు


la novel·la negra
నేర నవల


els mots encreuats
పదరంగము పజిల్


el dau
ఘనాకార వస్తువు


la dansa
నృత్యము


els dards
బాణాలు


la gandula
విరామ కుర్చీ


el bot inflable
అనుబంధించిన చిన్న పడవ


la discoteca
డిస్కోతెక్


el dòmino
డొమినోలు


el brodat
చేతి అల్లిక


la fira
స్పురద్రూపము


la roda de fira
ఫెర్రీస్ చక్రము


el festival
పండుగ


els focs artificials
బాణసంచా


el joc
ఆట


el golf
పచ్చిక బయళ్లలో ఆడే ఆట


el Halma
హాల్మా


l'excursió a peu
వృద్ధి


l'afició
అలవాటు


les vacances
సెలవులు


el viatge
ప్రయాణము


el rei
రాజు


el temps lliure
విరామ సమయము


el teler
సాలెమగ్గము


el patí de pedals
కాలితో త్రొక్కి నడుపు పడవ


el llibre d'il·lustracions
బొమ్మల పుస్తకము


el pati d'esbarjo
ఆట మైదానము


el naip
పేక ముక్క


el trencaclosques
చిక్కుముడి


la lectura
పఠనం


el descans
విశ్రామము


el restaurant
ఫలహారశాల


el cavallet de fusta
దౌడుతీయు గుర్రం


la ruleta
రౌలెట్


el balancí
ముందుకు వెనుకకు ఊగుట


l'espectacle
ప్రదర్శన


el monopatí
స్కేట్ బోర్డు


el teleesquí
స్కీ లిఫ్ట్


la bitlla
స్కిటిల్ అను ఆట


el sac de dormir
నిద్రించు సంచీ


l'espectador
ప్రేక్షకుడు


la història
కథ


la piscina
ఈత కొలను


el gronxador
ఊయల


el futbolí
మేజా ఫుట్ బాల్


la botiga
గుడారము


el turisme
పర్యాటకము


el turista
యాత్రికుడు


la joguina
ఆటబొమ్మ


les vacances
శెలవురోజులు


la passejada
నడక


el zoo
జంతుప్రదర్శన శాల