కార్యాలయము - Oficina


el bolígraf
బాల్ పెన్


la pausa
విరామం


el maletí
బ్రీఫ్ కేస్


el llapis de color
రంగు వేయు పెన్సిల్


la conferència
సమావేశం


la sala de conferències
సమావేశపు గది


la còpia
నకలు


el directori
డైరెక్టరీ


l'arxiu
దస్త్రము


l'arxivador
దస్త్రములుంచు స్థలము


la ploma estilogràfica
ఫౌంటెన్ పెన్


la safata de carta
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


el retolador
గుర్తు వేయు పేనా


el quadern
నోటు పుస్తకము


el bloc de notes
నోటు ప్యాడు


l'oficina
కార్యాలయము


la cadira d'oficina
కార్యాలయపు కుర్చీ


les hores extres
అధిక సమయం


el clip
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


el llapis
పెన్సిల్


la perforadora
పిడికిలి గ్రుద్దు


la caixa forta
సురక్షితము


la maquineta
మొన చేయు పరికరము


el paper triturat
పేలికలుగా కాగితం


la trituradora
తునకలు చేయునది


l'enquadernat amb espiral
మురి బైండింగ్


la grapa
కొంకి


la grapadora
కొక్కెము వేయు పరికరము


la màquina d'escriure
టైపురైటర్ యంత్రము


el lloc de treball
కార్యస్థానము