సంగీతం - Música


l'acordió
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము


la balalaica
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము


la banda
మేళము


el banjo
బాంజో


el clarinet
సన్నాయి వాయిద్యం


el concert
కచ్చేరి


el tambor
డ్రమ్


la bateria
డ్రమ్ములు


la flauta
వేణువు


el piano de cua
గ్రాండ్ పియానో


la guitarra
గిటార్


la sala
సభా మందిరం


el teclat
కీబోర్డ్


l'harmònica
నోటితో ఊదు వాద్యము


la música
సంగీతం


el faristol
మ్యూజిక్ స్టాండ్


la nota
సూచన


l'orgue
అవయవము


el piano
పియానో


el saxòfon
శాక్సోఫోను


el cantant
గాయకుడు


la corda
తీగ


la trompeta
గాలి వాద్యము


el trompetista
కొమ్ము ఊదువాడు


el violí
వయోలిన్


l'estoig de violí
వయోలిన్ ఉంచు పెట్టె


el xilòfon
జల తరంగిణి