Vreme - สภาพอากาศ


เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometer


เมฆ
mâyk
oblak


ความเย็น
kwam-yen′
mraz


พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
polmesec


ความมืด
kwam-mêut
tema


ภัยแล้ง
pai′-lǽng
suša


แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
zemlja


หมอก
màwk
megla


น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
zmrzal


การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
poledica


ความร้อน
kwam-ráwn
vročina


พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
hurikan


น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ledena sveča


ฟ้าผ่า
fá-pà
strela


อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteor


ดวงจันทร์
duang-jan′
luna


รุ้ง
róong′
mavrica


หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
dežna kapljica


หิมะ
hì′-má′
sneg


เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
snežinka


ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
snežak


ดาว
dao
zvezda


ฟ้าร้อง
fá-ráwng
nevihta


น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
viharna plima


พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
sonce


แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
sončni žarek


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
večerna zarja


เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometer


พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
neurje


พลบค่ำ
plóp′-kâm′
svit


สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
vreme


สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
vlaga


ลม
lom′
veter