शब्दावली

मौसम   »   สภาพอากาศ

เครื่องวัดความกดอากาศ

krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
बैरोमीटर

เมฆ

mâyk
बादल

ความเย็น

kwam-yen′
ठंड

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
वर्धमान

ความมืด

kwam-mêut
अंधेरा

ภัยแล้ง

pai′-lǽng
सूखा

แผ่นดิน

pæ̀n′-din′
पृथ्वी

หมอก

màwk
कोहरा

น้ำค้างแข็ง

nám-káng-kæ̌ng′
पाला

การจับเกาะของน้ำแข็ง

gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
शीशे का आवरण

ความร้อน

kwam-ráwn
गर्मी

พายุเฮอริเคน

pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
तूफान

น้ำแข็งย้อย

nám-kæ̌ng′-yáwy
हिमलंब

ฟ้าผ่า

fá-pà
बिजली

อุกาบาต

òo′-ga-bàt
उल्का

ดวงจันทร์

duang-jan′
चाँद

รุ้ง

róong′
इंद्रधनुष

หยดน้ำฝน

yòt′-nám-fǒn′
बूँद

หิมะ

hì′-má′
बर्फ

เกล็ดหิมะ

glèt′-hì′-má′
हिमकण

ตุ๊กตาหิมะ

dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
बर्फ का गुड्डा

ดาว

dao
सितारा

ฟ้าร้อง

fá-ráwng
तूफान

น้ำท่วมฉับพลัน

nám-tûam-chàp′-plan′
उफान

พระอาทิตย์

prá′-a-tít′
सूरज

แสงแดด

sæ̌ng-dæ̀t
सुरज की किरण

พระอาทิตย์ตก

prá′-a-tít′-dhòk′
सूर्यास्त

เครื่องวัดอุณหภูมิ

krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
थर्मामीटर

พายุฝนฟ้าคะนอง

pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
आंधी-तूफान

พลบค่ำ

plóp′-kâm′
सांझ

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
मौसम

สภาพเปียก

sà′-pâp-bhìak
गीला मौसम

ลม

lom′
हवा
वापस जाओ