Речник

Време» สภาพอากาศ

games images

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
барометър

games images

เมฆ
mâyk
облак

games images

ความเย็น
kwam-yen′
студ

games images

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
полумесец

games images

ความมืด
kwam-mêut
тъмнина

games images

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
суша

games images

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
земя

games images

หมอก
màwk
мъгла

games images

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
скреж

games images

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
поледица

games images

ความร้อน
kwam-ráwn
жега

games images

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
ураган

games images

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ледена висулка

games images

ฟ้าผ่า
fá-pà
мълния

games images

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
метеор

games images

ดวงจันทร์
duang-jan′
луна

games images

รุ้ง
róong′
дъга

games images

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
дъждовна капка

games images

หิมะ
hì′-má′
сняг

games images

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
снежинка

games images

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
снежен човек

games images

ดาว
dao
звезда

games images

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
буря

games images

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
буря

games images

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
слънце

games images

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
слънчев лъч

games images

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
залез

games images

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
термометър

games images

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
гръмотевична буря

games images

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
здрач

games images

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
време

games images

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
влага

games images

ลม
lom′
вятър