Moti - สภาพอากาศ


เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
Barmetër


เมฆ
mâyk
Re


ความเย็น
kwam-yen′
Të ftohtit


พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
Gjysmëhëna


ความมืด
kwam-mêut
Errësira


ภัยแล้ง
pai′-lǽng
Thatësira


แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
Toka


หมอก
màwk
Mjegulla


น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
Acari


การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
Rrugë e akullt


ความร้อน
kwam-ráwn
Vapa


พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
Uragani


น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
Ehull


ฟ้าผ่า
fá-pà
Vetëtima


อุกาบาต
òo′-ga-bàt
Meteori


ดวงจันทร์
duang-jan′
Hëna


รุ้ง
róong′
Ylberi


หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
Pikë shiu


หิมะ
hì′-má′
Bora


เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
Flok dëbore


ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
Dordoleci


ดาว
dao
Ylli


ฟ้าร้อง
fá-ráwng
Stuhia


น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
Ngitje stuhie


พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
Dielli


แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
Rreze dielli


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
Perëndim dielli


เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
Termometri


พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
Shtrëngatë


พลบค่ำ
plóp′-kâm′
Muzgu


สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
Moti


สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
Lagështi


ลม
lom′
Era