Ilm - สภาพอากาศ


เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
baromeeter


เมฆ
mâyk
pilv


ความเย็น
kwam-yen′
külm


พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
poolkuu


ความมืด
kwam-mêut
pimedus


ภัยแล้ง
pai′-lǽng
põud


แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
maa


หมอก
màwk
udu


น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
pakane


การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
kiilasjää


ความร้อน
kwam-ráwn
palavus


พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
orkaan


น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
jääpurikas


ฟ้าผ่า
fá-pà
välk


อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteoor


ดวงจันทร์
duang-jan′
kuu


รุ้ง
róong′
vikerkaar


หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
vihmapiisk


หิมะ
hì′-má′
lumi


เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
lumehelves


ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
lumememm


ดาว
dao
täht


ฟ้าร้อง
fá-ráwng
äike


น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
tulvavesi


พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
päike


แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
päikesekiir


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
päikeseloojang


เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termomeeter


พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
halb ilm


พลบค่ำ
plóp′-kâm′
hämarik


สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
ilm


สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
niiskus


ลม
lom′
tuul