Vocabolario

Tempo» เวลา

games images

นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
la sveglia

games images

ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
la storia antica

games images

โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
l‘antiquariato

games images

สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
l‘agenda

games images

ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
l‘autunno

games images

การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
la pausa

games images

ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
il calendario

games images

ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
il secolo

games images

นาฬิกา
na-lí′-ga
l‘ora

games images

ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
la pausa caffè

games images

วันที่
wan′-têe
la data

games images

นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
l‘orologio digitale

games images

สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
l‘eclissi

games images

สิ้นสุด
sîn′-sòot′
la fine

games images

อนาคต
à′-na-kót′
il futuro

games images

ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
la storia

games images

นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
la clessidra

games images

ยุคกลาง
yóok′-glang
il medioevo

games images

เดือน
deuan
il mese

games images

ตอนเช้า
dhawn-cháo
la mattina

games images

อดีต
à′-dèet
il passato

games images

นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
l‘orologio da taschino

games images

การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
la puntualità

games images

ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
la fretta

games images

ฤดูกาล
réu′-doo-gan
le stagioni

games images

ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
la primavera

games images

นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
la meridiana

games images

พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
l‘alba

games images

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
il tramonto

games images

ช่วงเวลา
chûang-way-la
il tempo

games images

เวลา
way-la
l‘ora

games images

เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
il tempo di attesa

games images

วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
il fine settimana

games images

ปี
bhee
l‘anno