समय - เวลา


นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
अलार्म घड़ी


ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
प्राचीन काल


โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
पुरावस्तु


สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
नियुक्ति किताब


ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
शरद ऋतु/पतझड़


การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
विराम


ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
कैलेंडर


ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
सदी


นาฬิกา
na-lí′-ga
घड़ी


ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
कॉफी ब्रेक


วันที่
wan′-têe
तारीख


นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
अंकीय घड़ी


สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
ग्रहण


สิ้นสุด
sîn′-sòot′
अंत


อนาคต
à′-na-kót′
भविष्य


ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
इतिहास


นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
समय सूचक


ยุคกลาง
yóok′-glang
मध्य युग


เดือน
deuan
महीना


ตอนเช้า
dhawn-cháo
सुबह


อดีต
à′-dèet
अतीत


นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
जेब घड़ी


การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
समय की पाबंदी


ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
जल्दी


ฤดูกาล
réu′-doo-gan
ऋतु


ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
वसंत


นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
धूपघड़ी


พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
सूर्योदय


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
सूर्यास्त


ช่วงเวลา
chûang-way-la
समय


เวลา
way-la
समय


เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
प्रतीक्षा काल


วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
सप्ताहांत


ปี
bhee
वर्ष