Besednjak

Čas» เวลา

games images

นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
budilka

games images

ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
antika

games images

โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
antični

games images

สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
terminski koledar

games images

ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
jesen

games images

การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
počitek

games images

ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
koledar

games images

ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
stoletje

games images

นาฬิกา
na-lí′-ga
ura

games images

ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
odmor za kavo

games images

วันที่
wan′-têe
datum

games images

นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
digitalna ura

games images

สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
sončni mrk

games images

สิ้นสุด
sîn′-sòot′
konec

games images

อนาคต
à′-na-kót′
prihodnost

games images

ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
zgodovina

games images

นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
peščena ura

games images

ยุคกลาง
yóok′-glang
srednji vek

games images

เดือน
deuan
mesec

games images

ตอนเช้า
dhawn-cháo
jutro

games images

อดีต
à′-dèet
preteklost

games images

นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
žepna ura

games images

การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
točnost

games images

ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
naglica

games images

ฤดูกาล
réu′-doo-gan
letni časi

games images

ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
pomlad

games images

นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
sončna ura

games images

พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
sončni vzhod

games images

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
sončni zahod

games images

ช่วงเวลา
chûang-way-la
čas

games images

เวลา
way-la
čas

games images

เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
čakalni čas

games images

วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
konec tedna

games images

ปี
bhee
leto