Čas - เวลา


นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
budilka


ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
antika


โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
antični


สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
terminski koledar


ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
jesen


การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
počitek


ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
koledar


ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
stoletje


นาฬิกา
na-lí′-ga
ura


ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
odmor za kavo


วันที่
wan′-têe
datum


นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
digitalna ura


สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
sončni mrk


สิ้นสุด
sîn′-sòot′
konec


อนาคต
à′-na-kót′
prihodnost


ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
zgodovina


นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
peščena ura


ยุคกลาง
yóok′-glang
srednji vek


เดือน
deuan
mesec


ตอนเช้า
dhawn-cháo
jutro


อดีต
à′-dèet
preteklost


นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
žepna ura


การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
točnost


ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
naglica


ฤดูกาล
réu′-doo-gan
letni časi


ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
pomlad


นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
sončna ura


พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
sončni vzhod


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
sončni zahod


ช่วงเวลา
chûang-way-la
čas


เวลา
way-la
čas


เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
čakalni čas


วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
konec tedna


ปี
bhee
leto