Време - เวลา


นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
будилник


ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
древна история


โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
антика


สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
органайзер


ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
есен


การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
почивка


ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
календар


ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
век


นาฬิกา
na-lí′-ga
часовник


ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
кафе-пауза


วันที่
wan′-têe
дата


นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
дигитален часовник


สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
затъмнение


สิ้นสุด
sîn′-sòot′
край


อนาคต
à′-na-kót′
бъдеще


ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
история


นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
пясъчен часовник


ยุคกลาง
yóok′-glang
средновековие


เดือน
deuan
месец


ตอนเช้า
dhawn-cháo
сутрин


อดีต
à′-dèet
минало


นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
джобен часовник


การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
точност


ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
бързане


ฤดูกาล
réu′-doo-gan
сезони


ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
пролет


นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
слънчев часовник


พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
изгрев


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
залез


ช่วงเวลา
chûang-way-la
време


เวลา
way-la
време


เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
изчакване


วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
уикенд


ปี
bhee
година