Речник

Време» เวลา

games images

นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
будилник

games images

ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
древна история

games images

โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
антика

games images

สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
органайзер

games images

ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
есен

games images

การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
почивка

games images

ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
календар

games images

ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
век

games images

นาฬิกา
na-lí′-ga
часовник

games images

ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
кафе-пауза

games images

วันที่
wan′-têe
дата

games images

นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
дигитален часовник

games images

สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
затъмнение

games images

สิ้นสุด
sîn′-sòot′
край

games images

อนาคต
à′-na-kót′
бъдеще

games images

ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
история

games images

นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
пясъчен часовник

games images

ยุคกลาง
yóok′-glang
средновековие

games images

เดือน
deuan
месец

games images

ตอนเช้า
dhawn-cháo
сутрин

games images

อดีต
à′-dèet
минало

games images

นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
джобен часовник

games images

การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
точност

games images

ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
бързане

games images

ฤดูกาล
réu′-doo-gan
сезони

games images

ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
пролет

games images

นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
слънчев часовник

games images

พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
изгрев

games images

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
залез

games images

ช่วงเวลา
chûang-way-la
време

games images

เวลา
way-la
време

games images

เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
изчакване

games images

วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
уикенд

games images

ปี
bhee
година