Czas - เวลา


นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
budzik


ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
starożytność


โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
staroć


สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
terminarz


ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
jesień


การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
odpoczynek


ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
kalendarz


ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
wiek


นาฬิกา
na-lí′-ga
zegar


ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
przerwa na kawę


วันที่
wan′-têe
data


นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
zegarek elektroniczny


สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
zaćmienie


สิ้นสุด
sîn′-sòot′
koniec


อนาคต
à′-na-kót′
przyszłość


ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
historia


นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
klepsydra


ยุคกลาง
yóok′-glang
średniowiecze


เดือน
deuan
miesiąc


ตอนเช้า
dhawn-cháo
rano


อดีต
à′-dèet
przeszłość


นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
zegarek kieszonkowy


การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
punktualność


ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
pośpiech


ฤดูกาล
réu′-doo-gan
pory roku


ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
wiosna


นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
zegar słoneczny


พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
wschód słońca


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
zachód słońca


ช่วงเวลา
chûang-way-la
czas


เวลา
way-la
wskazania zegarka


เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
czas oczekiwania


วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
weekend


ปี
bhee
rok