Time - เวลา


นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
alarm clock


ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
ancient history


โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
antique


สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
appointment book


ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
autumn / fall


การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
break


ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
calendar


ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
century


นาฬิกา
na-lí′-ga
clock


ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
coffee break


วันที่
wan′-têe
date


นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
digital clock


สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
eclipse


สิ้นสุด
sîn′-sòot′
end


อนาคต
à′-na-kót′
future


ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
history


นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
hourglass


ยุคกลาง
yóok′-glang
middle ages


เดือน
deuan
month


ตอนเช้า
dhawn-cháo
morning


อดีต
à′-dèet
past


นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
pocket watch


การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
punctuality


ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
rush


ฤดูกาล
réu′-doo-gan
seasons


ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
spring


นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
sundial


พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
sunrise


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
sunset


ช่วงเวลา
chûang-way-la
time


เวลา
way-la
time


เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
waiting time


วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
weekend


ปี
bhee
year