‫دین - ሃይማኖት


ፋስጋ
fasiga
‫عید پاک


እንቋቝሖ ፋስጋ
inik’waḵ’wiḥo fasiga
‫تخم مرغ عید پاک


መልኣኽ
meli’aẖi
‫فرشته


ደወል
deweli
‫ناقوس


መጽሓፍ ቅዱስ
mets’iḥafi k’idusi
‫کتاب مقدس


ኣቡን
abuni
‫اسقف


በረከት
bereketi
‫برکت


ቡድሂዝም
budihīzimi
‫بودیسم


ክርስትና
kirisitina
‫مسیحیت


ህያብ ልደት
hiyabi lideti
‫هدیه کریسمس


ጽሕዲ ልደት
ts’iḥidī lideti
‫درخت کریسمس


ቤተ-ክርስትያን
bēte-kirisitiyani
‫کلیسا


ሳንዱቕ ሬሳ
saniduḵ’i rēsa
‫تابوت


ፍጥረት
fit’ireti
‫خلقت


ምስሊ ክርስቶስ ዘለዎ መስቀል
misilī kirisitosi zelewo mesik’eli
‫صلیب عیسی


ድያብሎስ
diyabilosi
‫شیطان


ጣኦት
t’a’oti
‫خدا


እምነት ሂንዱ
imineti hīnidu
‫آیین هندو


ምስልምና
misilimina
‫اسلام


እምነት ኣይሁድ
imineti ayihudi
‫یهودیت


ምስትንታን
misitinitani
‫مراقبه


ንዓመታት ዝተዓቀመ ደረቕ ሬሳ
ni‘ametati zite‘ak’eme dereḵ’i rēsa
‫مومیایی


ኣስላማይ
asilamayi
‫مسلمان


ጳጳስ
p’ap’asi
‫پاپ


ጸሎት
ts’eloti
‫نماز


ቀሺ
k’eshī
‫کشیش


ሃይማኖት
hayimanoti
‫دین


ኣገልግሎት
ageligiloti
‫مراسم مذهبی


ቤት-መቕደስ ኣይሁድ
bēti-meḵ’idesi ayihudi
‫کنیسه


ቤት-መቕደስ
bēti-meḵ’idesi
‫معبد


መቓብር
meḵ’abiri
‫مقبره