‫مردم - Personas


la edad
‫سن


la tía
‫عمّه، خاله


el bebé
‫نوزاد


la niñera
‫بیبی سیتر


el niño
‫پسر


el hermano
‫برادر


el niño
‫کودک


la pareja
‫زوج


la hija
‫دختر


el divorcio
‫طلاق


el embrión
‫جنین


el compromiso
‫نامزدی


la familia extensa
‫خانواده بزرگ


la familia
‫خانواده


el ligue
‫لاس


el caballero
‫آقا


la niña
‫دختر


la novia
‫دوست دختر


la nieta
‫نوه


el abuelo
‫پدر بزرگ


la abuela
‫مادربزرگ


la abuela
‫مادربزرگ


los abuelos
‫پدربزرگ و مادربزرگ


el nieto
‫نوه


el novio
‫داماد


el grupo
‫گروه


el ayudante
‫یاور


el infante
‫نوزاد


la dama
‫خانم


la propuesta de matrimonio
‫پیشنهاد ازدواج


el matrimonio
‫ازدواج


la madre
‫مادر


la siesta
‫چرُت


el vecino
‫همسایه


los esposos
‫تازه ازدواج کرده


la pareja
‫زوح


los padres
‫والدین


el compañero
‫همسر


la fiesta
‫پارتی


las personas
‫مردم


la novia
‫عروس


la cola
‫صف


la recepción
‫پذیرش


la cita
‫قرار ملاقات


los hermanos
‫خواهر و برادر


la hermana
‫خواهر


el hijo
‫پسر


el gemelo
‫دوقلو


el tío
‫دایی، عمو


la boda
‫مراسم عقد


la juventud
‫جوانان