‫دفتر کار - Kancelář


kuličkové pero
‫خودکار


přestávka
‫زنگ تفریح


aktovka
‫کیف


barevná tužka
‫مداد رنگی


konference
‫کنفرانس


konferenční místnost
‫اتاق کنفرانس


kopie
‫کپی


adresář
‫دفتر تلفن


šanon
‫پرونده


kartotéka
‫قفسه پرونده


plnicí pero
‫خودنویس


košík na dopisy
‫سبد نامه


zvýrazňovač
‫ماژیک


notes
‫دفتر


poznámkový lístek
‫دفترچه یادداشت


kancelář
‫دفتر کار


kancelářská židle
‫صندلی


přesčasy
‫اضافه کاری


kancelářská sponka
‫گیره کاغذ


tužka
‫مداد


děrovač
‫سوراخ کن


trezor
‫ گاوصندوق


ořezávátko
‫مداد تراش


skartovaný papír
‫کاغذ خرد شده


skartovač
‫خرد کن


kroužková vazba
‫دفترچه سیمی


spojovač
‫منگنه


sešívač
‫منگنه


psací stroj
‫ماشین تحریر


pracoviště
‫محلّ کار