‫زمان - Temps


el despertador
‫ساعت


la història antiga
‫تاریخ باستان


l'antiguitat
‫عتیقه


l'agenda
‫دفترچه ملاقات


la tardor
‫پائیز


el descans
‫استراحت


el calendari
‫تقویم


el segle
‫قرن


el rellotge
‫ساعت


el descans
‫وقت استراحت


la data
‫تاریخ


el rellotge digital
‫ساعت


l'eclipsi
‫خورشید گرفتگی


la fi
‫پایان


el futur
‫آینده


la història
‫تاریخ


el rellotge de sorra
‫ساعت شنی


l'Edat Mitjana
‫قرون وسطی


el mes
‫ماه


el matí
‫بامداد


el passat
‫گذشته


el rellotge de butxaca
‫ساعت جیبی


la puntualitat
‫وقت شناسی


la pressa
‫عجله


les estacions de l'any
‫فصول


la primavera
‫بهار


el rellotge de sol
‫ساعت آفتابی


la sortida del sol
‫طلوع آفتاب


la posta de sol
‫غروب خورشید


el temps
‫زمان


l'hora
‫زمان


el temps d'espera
‫زمان انتظار


el cap de setmana
‫آخر هفته


l'any
‫سال