‫آموزش و پرورش - Onderrig


argeologie
‫باستان شناسی


atoom
‫اتم


swartbord
‫ تخته


berekening
‫محاسبه


sakrekenaar
‫ماشین حساب


sertifikaat
‫گواهینامه


kryt
‫گچ


klas
‫کلاس


kompas
‫پرگار


kompas
‫قطب نما


land
‫کشور


kursus
‫کلاس


diploma
‫دانش نامه


rigting
‫جهت


opvoeding
‫آموزش


filter
‫فیلتر


formule
‫فرمول


geografie
‫جغرافیا


grammatika
‫دستور زبان


kennis
‫دانش


taal
‫زبان


les
‫درس


biblioteek
‫کتابخانه


literatuur
‫ادبیات


wiskunde
‫ریاضیات


mikroskoop
‫میکروسکوپ


getal
‫عدد


nommer
‫شماره


druk
‫فشار


prisma
‫منشور


professor
‫استاد


piramide
‫هرم


radioaktiwiteit
‫رادیواکتیویته


skaal
‫ترازو


ruimte
‫فضا


statistieke
‫آمار


studies
‫تحصیلات


lettergreep
‫هجا


tabel
‫جدول


vertaling
‫ترجمه


driehoek
‫مثلث


deelteken
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


universiteit
‫دانشگاه


wêreldkaart
‫نقشه جهان