สำนักงาน - Zyra


Stilolaps topi
ปากกาลูกลื่น


Pushim
ช่วงพัก


Valixhe e vogël
กระเป๋าเอกสาร


Laps ngjyrash
ดินสอสี


Konferenca
การประชุม


Salla e konferencave
ห้องประชุม


Kopja
สำเนา


Doracaku
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


Dosja
แฟ้มข้อมูล


Skedari
ตู้เก็บเอกสาร


Stilografi
ปากกาหมึกซึม


Stilolapsi
ถาดจดหมาย


Shënjuesi
ปากกามาร์คเกอร์


Bllok shënimesh
สมุดบันทึก


Fletore
กระดาษจดบันทึก


Zyre
สำนักงาน


Karrigë zyreje
เก้าอี้สำนักงาน


Jashtë orarit
การทำงานล่วงเวลา


Kapëse letre
คลิปหนีบกระดาษ


Lapsi
ดินสอ


Kapës fletash
ที่เจาะรู


Sefi
ตู้เซฟ


Mprehësi
ที่เหลาดินสอ


Copëtues letre
เศษกระดาษ


Copëtues
เครื่องทำลายเอกสาร


Kapëse spirale
เข้าสันแบบเกลียว


Gozhdë letre
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


Letër gozhdues
แม็กเย็บกระดาษ


Makinë shkrimi
เครื่องพิมพ์ดีด


Punëtori
ที่ทำงาน