కార్యాలయము - Zyra


Stilolaps topi
బాల్ పెన్


Pushim
విరామం


Valixhe e vogël
బ్రీఫ్ కేస్


Laps ngjyrash
రంగు వేయు పెన్సిల్


Konferenca
సమావేశం


Salla e konferencave
సమావేశపు గది


Kopja
నకలు


Doracaku
డైరెక్టరీ


Dosja
దస్త్రము


Skedari
దస్త్రములుంచు స్థలము


Stilografi
ఫౌంటెన్ పెన్


Stilolapsi
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


Shënjuesi
గుర్తు వేయు పేనా


Bllok shënimesh
నోటు పుస్తకము


Fletore
నోటు ప్యాడు


Zyre
కార్యాలయము


Karrigë zyreje
కార్యాలయపు కుర్చీ


Jashtë orarit
అధిక సమయం


Kapëse letre
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


Lapsi
పెన్సిల్


Kapës fletash
పిడికిలి గ్రుద్దు


Sefi
సురక్షితము


Mprehësi
మొన చేయు పరికరము


Copëtues letre
పేలికలుగా కాగితం


Copëtues
తునకలు చేయునది


Kapëse spirale
మురి బైండింగ్


Gozhdë letre
కొంకి


Letër gozhdues
కొక్కెము వేయు పరికరము


Makinë shkrimi
టైపురైటర్ యంత్రము


Punëtori
కార్యస్థానము