ศัพท์นามธรรม - Abstraktūs žodžiai


administracija
การจัดการ


reklama
การโฆษณา


rodyklė
ลูกศร


uždraudimas
ห้าม


karjera
อาชีพ


centras
ศูนย์


pasirinkimas
การเลือกตั้ง


bendradarbiavimas
การทำงานร่วมกัน


spalva
สี


kontaktas
การติดต่อ


pavojus
อันตราย


meilės pripažinimas
การสารภาพรัก


nuosmukis
ความเสื่อมสภาพ


apibrėžimas
การจำกัดความ


skirtumas
ความแตกต่าง


sunkumas
ความยากลำบาก


kryptis
ทิศทาง


atradimas
การค้นพบ


netvarka
ความวุ่นวาย


toluma
ระยะห่าง


atstumas
ระยะทาง


įvairovė
ความหลากหลาย


pastanga
ความพยายาม


tyrinėjimas
การสำรวจ


kritimas
การล้ม


jėga
กำลัง


kvapas
กลิ่นหอม


laisvė
เสรีภาพ


vaiduoklis
ผี


pusė
ครึ่งหนึ่ง


aukštis
ความสูง


pagalba
ความช่วยเหลือ


slėptuvė
การหลบซ่อน


tėvynė
บ้านเกิด


švarumas
ความสะอาด


idėja
ความคิด


iliuzija
ภาพลวงตา


vaizduotė
จินตนาการ


intelektas
ปัญญา


kvietimas
การเชิญ


teisingumas
ความยุติธรรม


šviesa
แสง


žvilgsnis
การมอง


nuostolis
การสูญเสีย


didinimas
การขยาย


klaida
ความผิดพลาด


žmogžudystė
การฆาตกรรม


tauta
ประเทศชาติ


naujiena
ความแปลกใหม่


pasirinkimas
ตัวเลือก


kantrybė
ความอดทน


planavimas
การวางแผน


problema
ปัญหา


apsauga
การป้องกัน


atspindys
การสะท้อน


respublika
สาธารณรัฐ


rizika
ความเสี่ยง


sauga
ความปลอดภัย


paslaptis
ความลับ


lytis
เพศ


šešėlis
เงา


dydis
ขนาด


solidarumas
ความสามัคคี


sėkmė
ความสำเร็จ


parama
การสนับสนุน


tradicija
ประเพณี


svoris
น้ำหนัก