Abstract terms - Abstraktūs žodžiai


administracija
administration


reklama
advertising


rodyklė
arrow


uždraudimas
ban


karjera
career


centras
center


pasirinkimas
choice


bendradarbiavimas
collaboration


spalva
color


kontaktas
contact


pavojus
danger


meilės pripažinimas
declaration of love


nuosmukis
decline


apibrėžimas
definition


skirtumas
difference


sunkumas
difficulty


kryptis
direction


atradimas
discovery


netvarka
disorder


toluma
distance


atstumas
distance


įvairovė
diversity


pastanga
effort


tyrinėjimas
exploration


kritimas
fall


jėga
force


kvapas
fragrance


laisvė
freedom


vaiduoklis
ghost


pusė
half


aukštis
height


pagalba
help


slėptuvė
hiding place


tėvynė
homeland


švarumas
hygiene


idėja
idea


iliuzija
illusion


vaizduotė
imagination


intelektas
intelligence


kvietimas
invitation


teisingumas
justice


šviesa
light


žvilgsnis
look


nuostolis
loss


didinimas
magnification


klaida
mistake


žmogžudystė
murder


tauta
nation


naujiena
novelty


pasirinkimas
option


kantrybė
patience


planavimas
planning


problema
problem


apsauga
protection


atspindys
reflection


respublika
republic


rizika
risk


sauga
safety


paslaptis
secret


lytis
sex


šešėlis
shadow


dydis
size


solidarumas
solidarity


sėkmė
success


parama
support


tradicija
tradition


svoris
weight