สภาพอากาศ - Tiempo


el barómetro
เครื่องวัดความกดอากาศ


la nube
เมฆ


el frío
ความเย็น


la luna creciente
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว


la oscuridad
ความมืด


la sequía
ภัยแล้ง


la tierra
แผ่นดิน


la niebla
หมอก


la helada
น้ำค้างแข็ง


el hielo
การจับเกาะของน้ำแข็ง


el calor
ความร้อน


el huracán
พายุเฮอริเคน


el carámbano
น้ำแข็งย้อย


el relámpago
ฟ้าผ่า


el meteoro
อุกาบาต


la luna
ดวงจันทร์


el arco iris
รุ้ง


la gota
หยดน้ำฝน


la nieve
หิมะ


el copo de nieve
เกล็ดหิมะ


el muñeco de nieve
ตุ๊กตาหิมะ


la estrella
ดาว


la tormenta
ฟ้าร้อง


la marejada ciclónica
น้ำท่วมฉับพลัน


el sol
พระอาทิตย์


el rayo de sol
แสงแดด


la puesta de sol
พระอาทิตย์ตก


el termómetro
เครื่องวัดอุณหภูมิ


la tormenta eléctrica
พายุฝนฟ้าคะนอง


el crepúsculo
พลบค่ำ


el tiempo
สภาพอากาศ


la humedad
สภาพเปียก


el viento
ลม