‫هوا - Tiempo


el barómetro
‫هواسنج


la nube
‫ابر


el frío
‫سرما


la luna creciente
‫هلال


la oscuridad
‫تاریکی


la sequía
‫خشکسالی


la tierra
‫زمین


la niebla
‫مِه


la helada
‫یخبندان


el hielo
‫یخبندان


el calor
‫گرما


el huracán
‫گردباد


el carámbano
‫قندیل


el relámpago
‫صاعقه


el meteoro
‫شهاب سنگ


la luna
‫ماه


el arco iris
‫رنگین کمان


la gota
‫قطره باران


la nieve
‫برف


el copo de nieve
‫دانه برف


el muñeco de nieve
‫آدم برفی


la estrella
‫ستاره


la tormenta
‫طوفان


la marejada ciclónica
‫طوفان


el sol
‫خورشید


el rayo de sol
‫پرتو افتاب


la puesta de sol
‫پستاب


el termómetro
‫دماسنج


la tormenta eléctrica
‫رعد و برق


el crepúsculo
‫شفق


el tiempo
‫آب و هوا


la humedad
‫رطوبت


el viento
‫باد