ธรรมชาติ - Nature


arc
ส่วนโค้ง


stable
โรงนา


bay
อ่าว


beach
ชายหาด


bubble
ฟอง


cave
ถ้ำ


farm
ฟาร์ม


fire
ไฟ


footprint
ร่องรอย


globe
โลก


harvest
การเก็บเกี่ยว


hay bales
ก้อนหญ้าแห้ง


lake
ทะเลสาบ


leaf
ใบไม้


mountain
ภูเขา


ocean
มหาสมุทร


panorama
พาโนรามา


rock
ก้อนหิน


spring
แอ่งน้ำ


swamp
ป่าพรุ


tree
ต้นไม้


tree trunk
ขอนไม้


valley
หุบเขา


view
วิว


water jet
พวยน้ำ


waterfall
น้ำตก


wave
คลื่น