Thiên nhiên - Nature


arc
vòng cung


stable
chuồng


bay
vịnh


beach
bãi biển


bubble
bong bóng


cave
hang động


farm
trang trại


fire
lửa


footprint
dấu chân


globe
địa cầu


harvest
vụ thu hoạch


hay bales
kiện cỏ khô


lake
hồ


leaf


mountain
núi


ocean
đại dương


panorama
toàn cảnh


rock
đá tảng


spring
suối


swamp
đầm lầy


tree
cây


tree trunk
thân cây


valley
thung lũng


view
quang cảnh


water jet
tia nước


waterfall
thác nước


wave
sóng