เวลา - Tid


vækkeuret
นาฬิกาปลุก


oldtids historien
ยุคโบราณ


antikviteten
โบราณวัตถุ


aftale kalenderenen
สมุดนัดหมาย


efteråret
ฤดูใบไม้ร่วง


pausen
การหยุดพัก


kalenderen
ปฏิทิน


århundredet
ศตวรรษ


uret
นาฬิกา


kaffe pausen
ช่วงพักดื่มกาแฟ


datoen
วันที่


digitaluret
นาฬิกาดิจิตอล


solformørkelsen
สุริยุปราคา


enden
สิ้นสุด


fremtiden
อนาคต


historien
ประวัติศาสตร์


timeglasset
นาฬิกาทราย


middelalderen
ยุคกลาง


måneden
เดือน


morgenen
ตอนเช้า


fortiden
อดีต


lommeuret
นาฬิกาพก


punktligheden
การตรงต่อเวลา


travlheden
ความเร่งรีบ


årstiderne
ฤดูกาล


foråret
ฤดูใบไม้ผลิ


soluret
นาฬิกาแดด


solopgangen
พระอาทิตย์ขึ้น


solnedgangen
พระอาทิตย์ตก


tiden
ช่วงเวลา


klokken
เวลา


ventetiden
เวลาที่รอคอย


weekenden
วันหยุดสุดสัปดาห์


året
ปี