ศัพท์นามธรรม - Abstraktní pojmy


administrativa
การจัดการ


reklama
การโฆษณา


šipka
ลูกศร


zákaz
ห้าม


kariéra
อาชีพ


střed
ศูนย์


volba
การเลือกตั้ง


spolupráce
การทำงานร่วมกัน


barva
สี


kontakt
การติดต่อ


nebezpečí
อันตราย


vyznání lásky
การสารภาพรัก


úpadek
ความเสื่อมสภาพ


definice
การจำกัดความ


rozdíl
ความแตกต่าง


obtíž
ความยากลำบาก


směr
ทิศทาง


objev
การค้นพบ


nepořádek
ความวุ่นวาย


vzdálenost
ระยะห่าง


vzdálenost
ระยะทาง


rozmanitost
ความหลากหลาย


snaha
ความพยายาม


průzkum
การสำรวจ


pád
การล้ม


síla
กำลัง


vůně
กลิ่นหอม


svoboda
เสรีภาพ


duch
ผี


polovina
ครึ่งหนึ่ง


výška
ความสูง


pomoc
ความช่วยเหลือ


skrýš
การหลบซ่อน


vlast
บ้านเกิด


hygiena
ความสะอาด


nápad / myšlenka
ความคิด


iluze
ภาพลวงตา


představivost
จินตนาการ


inteligence
ปัญญา


pozvánka
การเชิญ


spravedlnost
ความยุติธรรม


světlo
แสง


pohled
การมอง


ztráta
การสูญเสีย


zvětšení
การขยาย


chyba
ความผิดพลาด


vražda
การฆาตกรรม


národ
ประเทศชาติ


novinka
ความแปลกใหม่


možnost
ตัวเลือก


trpělivost
ความอดทน


plánování
การวางแผน


problém
ปัญหา


ochrana
การป้องกัน


odraz
การสะท้อน


republika
สาธารณรัฐ


riziko
ความเสี่ยง


bezpečnost
ความปลอดภัย


tajemství
ความลับ


pohlaví
เพศ


stín
เงา


velikost
ขนาด


solidarita
ความสามัคคี


úspěch
ความสำเร็จ


podpora
การสนับสนุน


tradice
ประเพณี


hmotnost
น้ำหนัก