Abstract terms - Abstraktní pojmy


administrativa
administration


reklama
advertising


šipka
arrow


zákaz
ban


kariéra
career


střed
center


volba
choice


spolupráce
collaboration


barva
color


kontakt
contact


nebezpečí
danger


vyznání lásky
declaration of love


úpadek
decline


definice
definition


rozdíl
difference


obtíž
difficulty


směr
direction


objev
discovery


nepořádek
disorder


vzdálenost
distance


vzdálenost
distance


rozmanitost
diversity


snaha
effort


průzkum
exploration


pád
fall


síla
force


vůně
fragrance


svoboda
freedom


duch
ghost


polovina
half


výška
height


pomoc
help


skrýš
hiding place


vlast
homeland


hygiena
hygiene


nápad / myšlenka
idea


iluze
illusion


představivost
imagination


inteligence
intelligence


pozvánka
invitation


spravedlnost
justice


světlo
light


pohled
look


ztráta
loss


zvětšení
magnification


chyba
mistake


vražda
murder


národ
nation


novinka
novelty


možnost
option


trpělivost
patience


plánování
planning


problém
problem


ochrana
protection


odraz
reflection


republika
republic


riziko
risk


bezpečnost
safety


tajemství
secret


pohlaví
sex


stín
shadow


velikost
size


solidarita
solidarity


úspěch
success


podpora
support


tradice
tradition


hmotnost
weight