చిన్న జంతువులు - Động vật nhỏ


con kiến
చీమ


bọ cánh cứng
చొచ్చుకు వచ్చిన


con chim
పక్షి


lồng chim
పక్షి పంజరం


tổ chim nhân tạo
పక్షి గూడు


ong nghệ
బంబుల్ ఈగ


con bướm
సీతాకోకచిలుక


sâu
గొంగళి పురుగు


con rết
శతపాదులు


con cua
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత


con ruồi
ఈగ


con ếch
కప్ప


cá vàng
బంగారు చేప


châu chấu
మిడత


chuột bạch
గినియా పంది


chuột hamster
సీమ ఎలుక


con nhím
ముళ్ల పంది


chim ruồi
హమ్మింగ్ పక్షి


con kỳ nhông
ఉడుము


côn trùng
కీటకము


con sứa
జెల్లీ చేప


mèo con
పిల్లి పిల్ల


bọ rùa
నల్లి


con thằn lằn
బల్లి


con rận
పేను


con sóc ngắn đuôi macmôt
పందికొక్కు వంటి జంతువు


con muỗi
దోమ


con chuột
ఎలుక


con hàu
ఆయిస్టర్


bọ cạp
తేలు


cá ngựa
సముద్రపు గుర్రము


con nghêu
గుల్ల


con tôm
రొయ్య చేప


con nhện
సాలీడు


mạng nhện
సాలీడు జాలము


con sao biển
తార చేప


ong bắp cày
కందిరీగ