పెద్ద జంతువులు - Động vật lớn


cá sấu
పెద్ద మొసలి


hươu, nai
దుప్పి కొమ్ములు


khỉ đầu chó
బబూన్


gấu
ఎలుగుబంటి


trâu
గేదె


lạc đà
ఒంటె


con báo gêpa
చిరుత


bò cái
గోవు


cá sấu
మొసలి


khủng long
డైనోసార్


con lừa
గాడిద


con rồng
డ్రాగన్


con voi
ఏనుగు


con hươu cao cổ
జిరాఫీ


khỉ độc gôrila
గొరిల్లా


hà mã
హిప్పో


con ngựa
గుర్రము


chuột túi
కంగారూ


con báo hoa mai
చిఱుతపులి


sư tử
సింహము


lạc đà không bướu
ఒక విధమైన ఒంటె


mèo rừng
శివంగి


con quái vật
భూతము


nai sừng tấm Bắc Mỹ
దుప్పి


đà điểu
నిప్పుకోడి


gấu trúc
పెద్ద జంతువు


con lợn
పంది


gấu Bắc cực
ధ్రువ ఎలుగుబంటి


con báo sư tử
చిరుతపులి


con tê giác
రైనో


con hươu đực
మగ జింక


con hổ
పులి


con hải mã
నీటి గుర్రము


ngựa hoang
అడవి గుర్రం


ngựa vằn
చారల గుర్రము