పదజాలం

సామగ్రి» Vật liệu

games images

đồng
ఇత్తడి

games images

xi măng
సిమెంటు

games images

đồ gốm
పింగాణీ

games images

vải vóc
వస్త్రము

games images

vải vóc
వస్త్రము

games images

bông sợi
ప్రత్తి

games images

đồ pha lê
స్ఫటికము

games images

bụi bẩn
మురికి

games images

keo dán
జిగురు

games images

da
బాగు చేసిన తోలు

games images

kim loại
లోహము

games images

dầu
చమురు

games images

bột
పొడి

games images

muối
ఉప్పు

games images

cát
ఇసుక

games images

phế liệu
చెత్త

games images

bạc
వెండి

games images

đá
రాయి

games images

rơm
తృణము

games images

gỗ
కొయ్య

games images

len
ఉన్ని