సామగ్రి - Vật liệu


đồng
ఇత్తడి


xi măng
సిమెంటు


đồ gốm
పింగాణీ


vải vóc
వస్త్రము


vải vóc
వస్త్రము


bông sợi
ప్రత్తి


đồ pha lê
స్ఫటికము


bụi bẩn
మురికి


keo dán
జిగురు


da
బాగు చేసిన తోలు


kim loại
లోహము


dầu
చమురు


bột
పొడి


muối
ఉప్పు


cát
ఇసుక


phế liệu
చెత్త


bạc
వెండి


đá
రాయి


rơm
తృణము


gỗ
కొయ్య


len
ఉన్ని