కార్యాలయము - Văn phòng


bút bi
బాల్ పెన్


giờ giải lao
విరామం


cái cặp xách
బ్రీఫ్ కేస్


bút chì màu
రంగు వేయు పెన్సిల్


hội nghị
సమావేశం


phòng họp
సమావేశపు గది


bản sao
నకలు


thư mục
డైరెక్టరీ


tệp tin
దస్త్రము


tủ hồ sơ
దస్త్రములుంచు స్థలము


bút máy
ఫౌంటెన్ పెన్


khay thư tín
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


dụng cụ đánh dấu
గుర్తు వేయు పేనా


quyển vở
నోటు పుస్తకము


tập giấy ghi chép
నోటు ప్యాడు


văn phòng
కార్యాలయము


ghế văn phòng
కార్యాలయపు కుర్చీ


giờ làm thêm
అధిక సమయం


cái kẹp giấy
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


bút chì
పెన్సిల్


dụng cụ dập lỗ
పిడికిలి గ్రుద్దు


két sắt
సురక్షితము


gọt bút chì
మొన చేయు పరికరము


giấy cắt vụn
పేలికలుగా కాగితం


dụng cụ cắt vụn
తునకలు చేయునది


đóng gáy (tài liệu) xoắn ốc
మురి బైండింగ్


ghim kẹp (hình chữ U)
కొంకి


dụng cụ dập ghim kẹp
కొక్కెము వేయు పరికరము


máy đánh chữ
టైపురైటర్ యంత్రము


trạm làm việc
కార్యస్థానము