పెద్ద జంతువులు - Великі тварини


алігатор
alihator
పెద్ద మొసలి


роги
rohy
దుప్పి కొమ్ములు


павіан
pavian
బబూన్


ведмідь
vedmidʹ
ఎలుగుబంటి


буйвол
buyvol
గేదె


верблюд
verblyud
ఒంటె


гепард
hepard
చిరుత


корова
korova
గోవు


крокодил
krokodyl
మొసలి


динозавр
dynozavr
డైనోసార్


осел
osel
గాడిద


дракон
drakon
డ్రాగన్


слон
slon
ఏనుగు


жираф
zhyraf
జిరాఫీ


горила
horyla
గొరిల్లా


бегемот
behemot
హిప్పో


кінь
kinʹ
గుర్రము


кенгуру
kenhuru
కంగారూ


леопард
leopard
చిఱుతపులి


лев
lev
సింహము


лама
lama
ఒక విధమైన ఒంటె


рись
rysʹ
శివంగి


монстр
monstr
భూతము


лось
losʹ
దుప్పి


страус
straus
నిప్పుకోడి


панда
panda
పెద్ద జంతువు


свиня
svynya
పంది


білий ведмідь
bilyy vedmidʹ
ధ్రువ ఎలుగుబంటి


пума
puma
చిరుతపులి


носоріг
nosorih
రైనో


олень
olenʹ
మగ జింక


тигр
tyhr
పులి


морж
morzh
నీటి గుర్రము


дикий кінь
dykyy kinʹ
అడవి గుర్రం


зебра
zebra
చారల గుర్రము