కారు - Автомобіль


повітряний фільтр
povitryanyy filʹtr
గాలి వడపోత


аварія
avariya
విచ్ఛిన్నత


автомобіль для житла
avtomobilʹ dlya zhytla
యాత్రా వాహనము


автомобільний акумулятор
avtomobilʹnyy akumulyator
కారు బ్యాటరీ


дитяче сидіння
dytyache sydinnya
పిల్లల సీటు


збиток
zbytok
హాని


дизель
dyzelʹ
డీజిల్


вихлопна труба
vykhlopna truba
ఎగ్సాస్ట్ పైపు


спущена шина
spushchena shyna
ఫ్లాట్ టైర్


автозаправна станція
avtozapravna stantsiya
గ్యాస్ స్టేషన్


фара
fara
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము


капот двигуна
kapot dvyhuna
టోపీ


домкрат
domkrat
జాకీ


резервна каністра
rezervna kanistra
జెర్రీ క్యాన్


звалище
zvalyshche
జంక్ యార్డు


задня частина кузова
zadnya chastyna kuzova
వెనుక భాగము


задня фара
zadnya fara
వెనుక లైటు


дзеркало заднього виду
dzerkalo zadnʹoho vydu
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము


поїздка
poyizdka
సవారీ


обід
obid
రిమ్ము


свічка запалювання
svichka zapalyuvannya
స్పార్క్ ప్లగ్


спідометр
spidometr
ట్యాకో మీటర్


штраф
shtraf
టికెట్


шина
shyna
టైరు


служба евакуації машин
sluzhba evakuatsiyi mashyn
రహదారి సేవ


автомобіль старої моделі
avtomobilʹ staroyi modeli
పాతకాలపు కారు


колесо
koleso
చక్రము