వాతావరణము - Hava


barometre
భారమితి


bulut
మేఘము


soğuk
చల్లని


hilal
చంద్రవంక


karanlık
చీకటి


kuraklık
కరువు


toprak
భూమి


sis
పొగమంచు


don
గడ్డకట్టిన మంచు


don
ధృవప్రాంతము


isı
ఉష్ణము


kasırga
సుడిగాలి


saçak
ఐసికల్


yıldırım
మెఱుపు


meteor
ఉల్కాపాతం


ay
చంద్రుడు


gökkuşağı
హరివిల్లు


yağmur damlası
వర్షపు బిందువు


kar
మంచు


kar tanesi
స్నోఫ్లేక్


kardan adam
మంచు మనిషి


yıldız
నక్షత్రం


fırtına
తుఫాను


fırtına kabarması
తుఫాను వేగము


güneş
సూర్యుడు


güneş ışığı
సూర్యకిరణము


gün batımı
సూర్యాస్తమయము


termometre
ఉష్ణమాని


fırtına
ఉరుము


alacakaranlık
కను చీకటి


hava
వాతావరణము


ıslak koşul
తడి పరిస్థితులు


rüzgar
గాలి