కళలు - Sanat


alkış
ప్రశంస


sanat
కళ


yay
విల్లు


fırça
బ్రష్


boyama kitabı
కలరింగ్ పుస్తకము


dansçı
నర్తకి


çizim
డ్రాయింగ్


galeri
గ్యాలరీ


cam pencere
గాజు కిటికీ


grafiti
గ్రాఫిటీ


el sanatları
హస్తకళ


mozaik
మొజాయిక్


müral
కుడ్య చిత్రము


müze
వస్తు ప్రదర్శన శాల


performans
పనితీరు


resim
బొమ్మ


şiir
పద్యము


heykel
శిల్పము


şarkı
పాట


heykel
ప్రతిమ


suluboya
నీటి రంగు