మొక్కలు - Bitkiler


bambu
వెదురు


çiçek
పూయు


çiçek buketi
పువ్వుల గుత్తి


dalga
శాఖ


dal
మొగ్గ


kaktüs
బ్రహ్మ జెముడు


yonca
విలాసవంతమైన


koni
శంఖు ఆకారం


peygamber çiçeği
కార్న్ ఫ్లవర్


çiğdem
కుంకుమ పువ్వు


nergis
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు


papatya
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క


karahindiba
డాండెలైన్


çiçek
పువ్వు


yeşillik
దళములు


tahıl
ధాన్యము


çim
గడ్డి


büyüme
పెరుగుదల


sümbül
సువాసన గల పూలచెట్టు


çim
పచ్చిక బయలు


zambak
లిల్లీ పుష్పము


keten tohumu
అవిశ విత్తులు


mantar
పుట్టగొడుగు


zeytin ağacı
ఆలివ్ చెట్టు


palmiye ağacı
పామ్ చెట్టు


hercai menekşe
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క


şeftali ağacı
శప్తాలు పండు చెట్టు


bitki
మొక్క


haşhaş
గసగసాలు


kök
వేరు


gül
గులాబీ


tohum
విత్తనం


kardelen
మంచుబిందువు


ayçiçeği
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు


diken
ముల్లు


gövde
మొండెము


lale
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క


nilüfer
నీటి కలువ


buğday
గోధుమలు