ప్రకృతి - Doğa


yay
చాపము


ahır
కణజము


koy
అఖాతము


sahil
సముద్రతీరము


kabarcık
బుడగ


mağara
గుహ


çiftlik
వ్యవసాయ


yangın
అగ్ని


ayak izi
పాదముద్ర


dünya
భూగోళము


hasat
పంటకోత


saman balyalarını
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు


göl
సరస్సు


yaprak
ఆకు


dağ
పర్వతము


okyanus
మహాసముద్రము


panorama
సమగ్ర దృశ్యము


kaya
శిల


bahar
వసంతము


bataklık
చిత్తడి


ağaç
చెట్టు


ağaç gövdesi
చెట్టు కాండము


vadi
లోయ


manzara
వీక్షణము


su jeti
నీటి జెట్


şelale
జలపాతము


dalga
అల