శరీరం - Vücut


kol
భుజము


sırt
వీపు


kel kafa
బట్టతల


sakal
గడ్డము


kan
రక్తము


kemik
ఎముక


popo
దిగువన


örgü
జడ


beyin
మెదడు


göğüs
స్థనము


kulak
చెవి


göz
కన్ను


yüz
ముఖము


parmak
చేతివ్రేలు


parmak izi
వేలిముద్రలు


tokat
పిడికిలి


ayak
పాదము


saç
జుట్టు


saç kesimi
జుట్టు కత్తిరింపు


el
చేయి


kafa
తల


kalp
గుండె


işaret parmağı
చూపుడు వేలు


böbrek
మూత్రపిండము


diz
మోకాలు


bacak
కాలు


dudak
పెదవి


ağız
నోరు


lüle
కేశకుదురు


iskelet
అస్థిపంజరము


cilt
చర్మము


kafatası
పుర్రె


dövme
పచ్చబొట్టు


boğaz
గొంతు


baş parmak
బొటనవ్రేలు


ayak parmağı
కాలివేళ్లు


dil
నాలుక


diş
దంతాలు


peruk
నకిలీ జుట్టు