పదజాలం

విద్య» Eğitim

games images

arkeoloji
పురాతత్వ శాస్త్రం

games images

atom
అణువు

games images

yazı tahtası
బోర్డు

games images

hesaplama
లెక్కింపు

games images

hesap makinası
గణన యంత్రము

games images

sertifika
ధృవీకరణ పత్రం

games images

tebeşir
సుద్ద

games images

sınıf
తరగతి

games images

pusula
అయస్కాంత వృత్తము

games images

pusula
ఆవరణ, చుట్టబడిన

games images

ülke
దేశము

games images

kurs
కోర్సు

games images

diploma
అధికార పత్రము

games images

yön
దిశ

games images

eğitim
విద్య

games images

filtre
వడపోత

games images

formül
సూత్రము

games images

coğrafya
భూగోళ శాస్త్రము

games images

dilbilgisi
వ్యాకరణము

games images

bilgi
జ్ఞానము

games images

dil
భాష

games images

ders
పాఠము

games images

kütüphane
గ్రంధాలయము

games images

edebiyat
సాహిత్యము

games images

matematik
గణితము

games images

mikroskop
సూక్ష్మదర్శిని

games images

sayı
సంఖ్య

games images

numarası
సంఖ్య

games images

basınç
ఒత్తిడి

games images

prizma
రెండు చివరలు సమానంగా నున్న ఘనరూపము, ప్రిజము

games images

profesör
ఆచార్యుడు

games images

piramit
పిరమిడ్

games images

radyoaktivite
ధార్మికత చర్య

games images

ölçekler
పొలుసులు

games images

uzay
అంతరిక్షము

games images

istatistik
గణాంకాలు

games images

çalışma
అధ్యయనాలు

games images

hece
అక్షరాంశము

games images

tablo
పట్టిక; మేజా

games images

çeviri
అనువాదము

games images

üçgen
త్రిభుజము

games images

çift nokta
ఊమ్ లాయుట్

games images

üniversite
విశ్వవిద్యాలయము

games images

dünya haritası
ప్రపంచ పటము